Cổng vào Bảo tàng Cố Cung Đài Loan

Các bảo vật quan trọng qua nhiều thời đại Trung Quốc tại Bảo tàng Cố Cung Đài Loan

Cổng vào Bảo tàng Cố Cung Đài Loan

Cổ vật hình bắp cải tượng trung cho người phụ nữ giàu có vô cùng tinh xảo
Du khách nên lưu ý về nội quy khi đi Bảo tàng Đài Loan này

THÔNG TIN HỮU ÍCH

HOÀN ĐỔI VÉ ĐI MỸ