Công viên Quốc gia Yosemite ở San Francisco

Cầu Cổng Vàng - Địa điểm du lịch San Francisco

Công viên Quốc gia Yosemite ở San Francisco

Con đường hoa Lombard Street – San Francisco
Địa điểm du lịch San Francisco – Phố Chinatown 

THÔNG TIN HỮU ÍCH

HOÀN ĐỔI VÉ ĐI MỸ