Quy định về hành lý xách tay được tặng thêm của EVA Air

1739

Quy định hành lý xách tay của EVA Air tặng thêm áp dụng cho các hội viên thẻ kim cương, thẻ vàng, thẻ bạc của chương trình infinity MileageLands. Và tất cả các thành viên thẻ vàng khác của liên minh hàng không Star Alliance.

Quy định tặng thêm của EVA Air

Đại lý EVA Air thông tin đến bạn về trọng lượng hành lý được hãng tặng thêm đối với từng loại thẻ như sau:

Quy định tặng thêm của EVA Air
Quy định tặng thêm của EVA Air

Không áp dụng hành lý miễn cước tặng thêm khi bay trên các hàng không khác.

Loại thẻ

Hành lý miễn cước được tặng thêm

Hệ thống tính theo trọng lượng

(áp dụng ngoại trừ những nước tính theo hệ thống kiện)

Hệ thống tính theo kiện

(áp dụng cho chuyến bay đến/từ Mỹ và Canada)

Thẻ Kim cương (tương đương thẻ Vàng của liên minh hàng không Star Alliance) 20 kgs hoặc 44 lbs 1 kiện (23 kgs hoặc 50 lbs)
Thẻ Vàng (tương đương thẻ Vàng của liên minh hoàng không Star Alliance) 20 kgs hoặc 44 lbs 1 kiện (23 kgs hoặc 50 lbs)
Thẻ Bạc (tương đương thẻ Bạc của liên minh hàng không Star Alliance) 10 kgs hoặc 22 lbs 1 kiện (23 kgs hoặc 50 lbs)
Hội viên thẻ Vàng của liên minh hàng không Star Alliance từ những hàng không đối tác (ngoại trừ EVA) 20 kgs hoặc 44 lbs 1 kiện (23 kgs hoặc 50 lbs)
Quy định về hành lý miễn cước tặng thêm dành cho thẻ hội viên thẻ Bạc chỉ áp dụng cho những chuyến bay trên EVA.

Đối với chuyến bay nối tiếp hoặc chuyến bay liên doanh

Theo quy định của hiệp hội IATA đối với các hành trình bay liên kết, quy trình để xác định quy tắc của hãng chuyên chở nào được áp dụng sẽ được áp dụng như sau:

Nếu điều khoản của các hãng chuyên chở là giống nhau thì áp dụng chính điều khoản đó. Nếu điều khản khách nhau thì áp dụng điều khoản của “Hãng chuyên chở quan trọng nhất” (MSC). Trong trường hợp chuyến bay liên danh thì sẽ áp dụng điều khoản của hãng vận hành.

Nếu MSC không công bố các điều khoản chuyên chở. Thì áp dụng các quy định của hãng làm thủ tục check-in. Nếu hãng làm thủ tục check-in không công bố các điều khoản chuyên chở thì áp dụng điều khoản của hãng chuyên chở.

Đối với các chặng bay đến Mỹ

Theo điều khoản 399.87 yêu cầu của bộ Giao thông vận tải Mỹ (DOT). Đối với hành khách Mua vé máy bay đi Mỹ giá rẻ, các hàng vận chuyển Mỹ và nước ngoài đều phải áp dụng qui định cho hành lý ký gửi miễn phí và các phí tại điểm khởi đầu của hành trình hoặc toàn bộ hành trình.

Trong trường hợp, chuyến bay liên doanh là một phần của toàn bộ hành trình có điểm mở đầu hoặc điểm đến thuộc Mỹ, thì các hãng vận chuyển Mỹ và nước ngoài đều phải áp dụng qui định hành lý ký gửi miễn cước và phí  theo yêu cầu của DOT.

Vì thế nếu hành khách có vé máy bay có điểm đầu hoặc điểm bay cuối thuộc Hoa kỳ, thì qui định hành lý xách tay EVA Air cho toàn bộ hành trình sẽ áp dụng theo qui tắc đặc biệt bởi bộ giao thông vận tải Mỹ và phụ thuộc vào hãng vận chuyển đầu tiên. Hãng vận chuyễn đầu tiên có quyền quyết định việc áp dụng các qui định về hành lý ký gửi miễn cước và phí khác.